Velkommen til Cargo Team!


CargoTeam AS er et selskap med formål å drive omlastingsterminal med tilhørende tjenester tilknyttet dette.

CargoTeam bistår vedlikehold, pærebytte, dab-installasjon etc. Det vil og være mulig for bileiere å disponere plass inne og ute mot vederlag. Det disponeres 800m2 fordelt på terminal og tilhørende kontorer.

Terminalen vil være temperatur regulert som "kaldtlager" og frostfritt. Varmelager tilbys også på forespørsel.

Terminalen vil være fleksibel med hensyn til åpningstider. Både inne og uteområdet er videoovervåket for brukernes sikkerhet.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om tjenester tilpasset ditt behov.

Tjenester

  • Omlasting og distribusjon ut fra terminal
  • Kort- og langtidslagring på terminal
  • Vedlikehold, pærebytte og dab-installasjon etc.
  • Leie av plass for egne reparasjoner
  • Oppstillingsplass for store og små kjøretøy på uteområde
  • Salg av forbruksmateriell for større kjøretøy (pærer, hansker m.m.)
  • Utstedelse av fraktdokumenter og merking av gods
  • Generelle tjenester knyttet til drift, lasting/ lossing av større kjøretøy